Робота з обдарованими учнями

Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку  (А.Бебель)img182
У найновішому словнику української мови зазначено що обдарованим (талановитим) є  той, хто має великі здібності; дар (талант) – це видатні природні здібності, хист,  обдарування.

Ще одне визначення: обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.

Науково-технічний прогрес – це створення нових високопродуктивних машин та механізмів, які вимагають для обслуговування висококваліфікованих фахівців. Для цього необхідно забезпечувати підготовку робітників високої кваліфікації з числа молоді для всіх галузей народного господарства, насамперед всього у професійно-технічних навчальних закладах. Задача, що стоїть перед  педагогічними працівниками – постійно підвищувати рівень теоретичного і виробничого навчання, забезпечувати взаємозв’язок професійної підготовки з загальною і технічною освітою.   2626   

Пов`язані зображення: