Теоретичне навчання

Урок іноземної мови. Викладач Зоріцький Ю.С.Теоретичне навчання – це процес взаємодії викладача та учнів, спрямованої на засвоєння останніми певних теоретичних науково – технічних знань та інтелектуальних  вмінь, які необхідні для здійснення майбутньої професійної трудової діяльності. До теоретичного навчання слід віднести такі форми: уроки різних типів; лекції; лабораторно-практичні заняття; теоретичні і практичні семінари; екскурсії навчальні конференції; домашня навчальна робота учнів. Перевірка знань, умінь і навичок учнів здійснюється таким чином:; заліки; екзамени; підсумкові конференції; тестування.

Для оптимального засвоєння учнями основних знань викладачі ЦПТО № 1 правильно, тобто методично обґрунтовано, організовують  процес їх формування і управління їх засвоєнням.  Урок технології. Викладач Бучко О.Б. Урок інформатики. Викладач Каплун А.Ф.

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

14
Інтерактивні методи навчання. Виуладач Ворончихіна К.С. Електронні засоби навчання. Майстер в\н Гонтар А.П.
Лабораторія Кухарів Веб-квест. Майстер в/н Паршина О.Л.
Інтерактивні методи. Викладач Герман С.І. Електронний підручник. Викладач Сазонов О.А.

 

 

 

 

Пов`язані зображення: