Самоврядування

Структура самоврядування

ЦПТО № 1 м. Харкова

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ – добровільна організація учнів закладу освіти, яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах здобувачів освіти нашого закладу освіти.

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ здійснює свою діяльність у співробітництві з адміністрацією та колективом викладачів, а також з батьківським комітетом. Мета учнівського самоврядування у закладі освіти:

 • надати можливість здобувачам освіти самостійно організувати життя ЦПТО №1 м. Харкова,
 • зробити позакласне життя цікавим, а навчання – більш ефективним;
 • навчитися жити за принципами та законами демократії;
 • підготуватися до майбутнього суспільного громадянського життя дієздатного дорослого громадянина.

Головні завдання учнівського самоврядування:

 • сприяти навчальній та творчій діяльності здобувачів освіти;
 • формувати особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією;
 • забезпечувати комплексний виховний вплив на здобувачів освіти шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя групи та всього Центру;
 • формувати ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення;
 • забезпечувати захист прав та інтересів здобувачів освіти;
 • створювати широке поле можливостей для самореалізації здобувачів освіти в конкретних справах;
 • виховувати почуття власної гідності, вчити досягати індивідуальної і суспільної мети

Головні вимоги для успішного розвитку учнівського самоврядування:

 • зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та більшості здобувачів освіти;
 • чіткий розподіл обов’язків по керівництву органами учнівського самоврядування;
 • оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням специфіки закладу освіти;
 • чітка система роботи органів учнівського самоврядування в межах ЦПТО № 1 м. Харкова (єдина документація, вимоги, дні засідань);
 • організація системи змагань через органи учнівського самоврядування;
 • гласність у його роботі (підсумкові таблиці змагань, газет тощо);
 • нагородження, заохочення переможців через систему роботи учнівського самоврядування.

Пов`язані зображення: