Психологічні поради

Психологічні поради учням

Психологічні поради батькам

Поради викладачам для покращення настрою

01Психологічний супровід учнівської молоді сприяє саморозвитку, самовихованню учнів, досягненню згоди із самим собою, гармонії з оточенням, керуванню своїми емоціями та поведінкою, сприяє пізнанню себе, розуміння інших, самодопомоги. Психологічний практикум: ”Розвиваємо мислення”, “Вивчаємо свій інтелект”, ”Гармонія життя”, “Я і мої здібності”, “В здоровому тілі – здоровий дух”, рефлексивний  тренінг-підсумок “Я – це  Я. І це чудово!” дає змогу відчути результативність напруженої роботи з підлітками: вони не залишаються байдужими, вони стають кращими.

Основні принципи супроводу:

  • Безперервність супроводу на всіх етапах розвитку до вирішення проблеми
  • Мульти дисциплінарність супроводу – узгоджена робота “команди”
  • супроводу, що володіє єдиною системою методів.
  • Індивідуальний супровід учнівської молоді.
  • Системний супровід, спрямований на профілактику чи корекцію проблеми, характерної не для індивідууму, а для системи в цілому.
  • Підлітки  –    Психолог  – Педагоги – Батьки
  • Психологічний супровід розглядає стан здоров’я підлітків як вихідну позицію у вирішенні решти проблем розвитку.
  • Більша частина роботи здійснюється психологом в співдружності з  соціальним педагогом, вихователем, майстром, класним керівником  і  спрямована на  вивчення причин, що породили  проблему і  організацію  комплексної психолого-педагогічної і  медико-соціальної допомоги.
  • Зустріч за круглим столом “Разом до здоров’я”

Закон України Про освіту (1060-12) постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. №4 (14-2002) ”Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011 р. Положення про Всеукраїнський  конкурс  – захист сучасної моделі навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю наказ МОНМСУ від20. 07.11 № 28 Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації ” на період до 2015 р. /Постанова Кабінету міністрів  України від 27 грудня 2006 р. №1849/

Психологічний кабінет – осередок  функціонування системи збереження та зміцнення здоров’я молоді

«Людина повинна пройти шлях не тільки соціально-культурного розвитку, але й виховати в собі якості, які дозволять їй активно орієнтуватися в системі соціальних цінностей суспільства, шукаючи для себе свій неповторний  та індивідуальний шлях розвитку.»                             

Л.Виготський.

5 Психолого-педагогічний супровід виховної роботи  з учнями різного типу акцентуацій  характеру з проявами агресивності та ворожості

 Ммайбутнім психологом, студентом  4 курсу  ХДПУ ім.. Г. Сковороди Копйовим Олександром,  разом з майстрами  Зеньковою О.Ф., Гонтар О.П.  та учнями групи П-1 був проведений позакласний виховний захід – Майстер-клас з визначення акцентуацій характеру учнів та проведена тренінгові програма Г.С.Шебанова  «Сприяння своєму зростанню».  

Олександром Копйовим було проведена експрес-діагностика за допомогою тесту Леонгарда-Шмішека.     

Учні із задоволенням приймають участь в програванні ситуацій тренінгової програми. Тестуванням виявлено, що в групі є в наявності висока загальна акцентуаційність – 64.5%, гармонійний характер мають – 16.0% учнів, нестійкий тип акцентуації притаманний 8.0% учнів, конформний тип складає 12.5% учнів. Після аналізу виявлених акцентуацій, розповідей про можливі наслідки психологи детально розповідають про збільшення кількості слабких, неврівноважених, або інертних особистостей.

Тип акцентуацій підлітків залежить не тільки від типу нервової системи, але й загострюється до крайньої норми під впливом стресів, страхів, тривожності, загальмування емоцій і мислення. Розширення кордонів неврівноваженості та інертності генотипу є наслідком  репресій, війн, голоду, соціальних та економічних негараздів. Психологи разом з майстрами виробничого навчання розробили  індивідуальні рекомендації  акцентуйованим учням групи та розробили програму подолання негативного впливу акцентуацій характеру під час тренінгу «Сприяння своєму зростанню» Г.Шебанова.