Виховна робота

Виховні завдання педагогічних працівників ЦПТО № 1 визначаються, виходячи з положень Конституції України, Закону «Про освіту» та Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»). Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, становлення громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками, спеціалістами.

Основне завдання, яке стоїть перед педагогічним колективом Центру – формування у молоді системи цінностей, духовної і національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, особистісного потенціалу, залучення кожного здобувача освіти до активної громадської діяльності, а також піклування про здоров’я кожної дитини.

Пріоритетні напрямки здійснення виховного процесу в Центрі визначає Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), парадигмою якої є концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвиток духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Метою виховної роботи ЦПТО № 1 є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

Виховна система передбачає реалізацію наступних завдань:

 • Формування в здобувачів освіти правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.
 • Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення політехнічного кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.
 • Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в здобувачів освіти санітарно-гігієнічної культури.
 • Формування в здобувачів освіти естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.
 • Виховання в здобувачів освіти політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

Для реалізації цих завдань у ЦПТО № 1 щорічно розробляється план виховної роботи Центру та окремі плани класних керівників, які затверджуються  на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні  свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та інше

Формами організації виховної діяльності є:

 • Екскурсії на підприємства міста, до місцевого краєзнавчого музею, містами України.  Традиційні українські свята, уроки мужності, тематичні виставки, вахти пам’яті, допомога ветеранам Другої світової війни.
 • Бібліотечні дні, літературні конференції, інтелектуальні конкурси.
 • Учнівське самоврядування.
 • Бесіди, лекції, корекційно-виховні заходи.
 • Робота педагогічного всеобучу для здобувачів освіти та їх батьків, корекційна робота психолога та соціального педагога зі здобувачами освіти.
 • Співпраця із громадськими організаціями; правові лекторії і вікторини.
 • Виставки робіт здобувачів освіти, концерти художньої самодіяльності, художні конкурси, традиційні свята.
 •  Спортивні змагання, спартакіади з футболу та баскетболу, дні здоров’я, туристичні змагання.

Основою виховної системи в Центрі є повага і довіра до дитини, визнання її права на життя, навчання і власний моральний вибір.

Планування виховної роботи в Центрі проводиться в кілька етапів: на рік, на місяць, на рівні кожної конкретної справи і на рівні конкретного завдання у відповідності з плануючою документацією:

 • річного плану виховної роботи;
 • плану роботи методичної комісії класних керівників;
 • місячних планів виховної роботи класних керівників;
 • плану роботи вихователя;
 • плану роботи бібліотекаря;
 • плану роботи соціального педагога та психолога;

Основними напрямками виховної роботи, які щороку враховуються при складанні річного плану виховної роботи є:

 • національно-патріотичне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • превентивне виховання;
 • гендерне виховання;
 • естетичне виховання;
 • фізичне виховання;
 • трудове виховання;
 • психологічний супровід розвитку особистості учня;
 • організація роботи з учнями, які потребують соціального захисту (поліпшення умов навчання і виховання, матеріальне забезпечення та покращення житлово-побутових умов учнів-сиріт);
 • організація роботи з учнями, які проживають у гуртожитку (дотримання правил проживання, санітарно-гігієнічних вимог, організація дозвілля та навчання цих учнів, організація харчування);
 • організація роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної і психологічної допомоги (робота з учнями з девіантною поведінкою, робота ради профілактики, робота наркологічного посту);
 • організація дозвілля учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • керівництво діяльності органу учнівського самоврядування (Ради старостату, Ради гуртожитку);
 • організація роботи гуртків та спортивних секцій;
 • проведення конкурсів, олімпіад, змагань.

Упродовж останніх років, пріоритетним напрямком виховної роботи було національно-патріотичне виховання. На його втілення спрямовані наступні заходи: бесіди, виховні години, літературно-музичні композиції та інші. Прикладом може слугувати бесіда «Символи України – герб, прапор, гімн», виховна година «Без мови рідної, юначе, і краю нашого нема», літературно-музична композиція «Мені ж і снишся тільки ти, моя любов, мій рідний краю», свято Катерини, свято Миколая та інші.

У Центрі створено і постійно працюють три музеї бойової Слави: музей 62/8 Гвардійської армії, музей І Гвардійської армії та музей 18 армії імені К.С. Смірнова. Учні-екскурсоводи Центру з великим інтересом працюють над створенням проєктів, захищають їх, проводять цікаві змістовні екскурсії для усіх здобувачів освіти Центру та учнів шкіл Індустріального району, займаються пошуковою роботою, відтворюють історичні події Другої світової війни та проводять зустрічі з ветеранами,  вшановують пам’ять учнів-випускників нашого Центру, які загинули під час Афганської війни, під час АТО (ООС).

Перспективою ми бачимо – залучення здобувачів освіти до створення сценаріїв виховних годин, мікропроєктів, виступів, їх безпосередньої участі у цих заходах. Саме це буде підґрунтям до формування творчої, креативної особистості, яка здатна до мобільності у прийнятті рішень та послідовності щодо їх виконання.

Пов`язані зображення: