Виробниче навчання і практика

Основою виробничого навчання є продуктивна праця учнів. В навчальних майстернях ЦПТО № 1 учні освоюють основи професії і головна мета навчання – формування умінь і навичок якісного виконання основних прийомів, операцій і їх поєднань в роботах комплексного характеру, закріплення отриманих учнями первинних навичок та професійних умінь, самостійного виконання робіт, оволодіння сучасною технікою, опанування передовими формами організації праці.

Навчально-виробничий процес у Центрі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Основними формами професійно-теоретичної підготовки є різні типи уроків:

•  лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття;

•  індивідуальне заняття учнів, слухачів;

• консультації; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);

•  навчальні екскурсії;

•  інші форми організації навчання.

Пов`язані зображення: