Самоврядування

Структура самоврядування

ЦПТО № 1 м. Харкова

Самоврядування1

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ – добровільна організація учнів навчального закладу, яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах учнів нашого навчального закладу.

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ здійснює свою діяльність у співробітництві з адміністрацією та колективом викладачів, а також з батьківським комітетом. Мета учнівського самоврядування у навчальному закладі:

 • надати можливість учням самостійно організувати життя ЦПТО № 1м. Харкова,
 • зробити позакласне життя цікавим, а навчання – більш ефективним;
 • навчитися жити за принципами та законами демократії;
 • підготуватися до майбутнього суспільного громадянського життя дієздатного дорослого громадянина.

Головні завдання учнівського самоврядування:

 • сприяти навчальній та творчій діяльності учнів;
 • формувати особистість з глибоко усвідомленою громадською позицією;
 • забезпечувати комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя групи та всього Центру;
 • формувати ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення;
 • забезпечувати захист прав та інтересів учнів;
 • створювати широке поле можливостей для самореалізації учнів в конкретних справах
 • виховувати почуття власної гідності, вчити досягати індивідуальної і суспільної мети

Головні вимоги для успішного розвитку учнівського самоврядування:

 • зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та більшості учнів;
 • чіткий розподіл обов’язків по керівництву органами учнівського самоврядування;
 • оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням специфіки навчального закладу;
 • чітка система роботи органів учнівського самоврядування в межах ЦПТО № 1 м. Харкова (єдина документація, вимоги, дні засідань);
 • організація системи змагань через органи учнівського самоврядування;
 • гласність у його роботі (підсумкові таблиці змагань, газет тощо);
 • нагородження, заохочення переможців через систему роботи учнівського самоврядування.