Виховна робота

01Виховні завдання педагогічних працівників ЦПТО № 1 визначаються, виходячи з положень Декларації про державний суверенітет України, Закону «Про освіту» та Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»). Метою освіти, як зазначено в Законі, є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками, спеціалістами.

Основне завдання, яке стоїть перед педагогічним колективом Центру – формування у молоді системи цінностей, духовної і національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої всебічно розвиненої особистості, особистісного потенціалу, залучення кожного учня до активної громадської діяльності, а також піклування про здоров’я кожної дитини.

Пріоритетні напрямки здійснення виховного процесу в Центрі визначає Державна національно програма «Освіта» (Україна XXI ст.), концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя , розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Метою виховної роботи ЦПТО № 1 є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

Виховна система передбачає реалізацію наступних завдань:

  Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.

  Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення політехнічного кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.

  Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів санітарно-гігієнічної культури.

  Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.

  Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

Для реалізації цих завдань у ЦПТО № 1 розроблений план виховної роботи на 2014-2015 н.р. та окремі плани класних керівників, які затверджуються  на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні  свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Формами організації виховної діяльності є:

  Екскурсії на підприємства міста, до місцевого краєзнавчого музею, містами України.  Традиційні українські свята, уроки мужності, тематичні виставки, вахти пам’яті, допомога ветеранам ВВВ.

  Бібліотечні дні, літературні конференції, інтелектуальні конкурси.

  Учнівське самоврядування.

  Бесіди, лекції, робота «Ввічливих малят»; корекційно-виховні заходи.

  Робота педагогічного всеобучу для батьків та учнів, корекційна робота психолога та соціального педагога з учнями.

  Співпраця із громадськими організаціями; правові лекторії і вікторини.

  Виставки робіт учнів, концерти художньої самодіяльності, художні конкурси, традиційні свята.

  Спортивні змагання, спартакіади з футболу та баскетболу, дні здоров’я, туристичні змагання.

Основою виховної системи в училищі є повага і довір’я до дитини, визнання її права на життя, навчання і власний моральний вибір.

Планування виховної роботи в училищі проводиться в кілька етапів: на рік, на місяць, на рівні кожної конкретної справи і на рівні конкретного завдання у відповідності з плануючою документацією:

 • загально-училищного плану виховної роботи;
 • плану роботи метод комісії класних керівників;
 • місячних планів виховної роботи класних керівників;
 • плану роботи вихователя;
 • плану роботи бібліотекаря;
 • плану роботи соціального педагога та психолога;

Основними напрямками виховної роботи, які щороку враховуються при складанні річного плану виховної роботи є:

 • національно-патріотичне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • превентивне виховання;
 • гендерне виховання;
 • естетичне виховання;
 • фізичне виховання;
 • трудове виховання;
 • психологічний супровід розвитку особистості учня;
 • організація роботи з учнями, які потребують соціального захисту (поліпшення умов навчання і виховання, матеріальне забезпечення та покращення житлово-побутових умов учнів-сиріт);
 • організація роботи з учнями, які проживають у гуртожитку (дотримання правил проживання, санітарно-гігієнічних вимог, організація дозвілля та навчання цих учнів, організація харчування);
 • організація роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної і психологічної допомоги (робота з учнями з девіантною поведінкою, робота ради профілактики, робота наркологічного посту);
 • організація дозвілля учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • керівництво діяльності органу учнівського самоврядування (Ради старостату, Ради гуртожитку);
 • організація роботи гуртків та спортивних секцій;
 • проведення конкурсів, олімпіад, змагань.

Протягом останніх років, пріоритетним напрямком виховної роботи (не забуваючи всі інші) було національно-патріотичне виховання. На його втілення спрямовані наступні заходи: бесіди, виховні години, літературно-музичні композиції та інші. Прикладом може слугувати бесіда «Символи України – герб, прапор, гімн», виховна година «Без мови рідної, юначе, і краю нашого нема», літературно-музична композиція «Мені ж і снишся тільки ти, моя любов, мій рідний краю», свято Катерини, свято Миколая та інші.

У Центрі створено і постійно працюють три музеї бойової Слави: музей 62/8 Гвардійської армії, музей І Гвардійської армії та музей 18 армії ім.. К.С. Смірнова. Керівник гуртка «Ветеран» Завершинська Н.Л. та учні Центру з великим інтересом працюють над створенням проектів, захищають їх, проводять цікаві змістовні екскурсії для учнів Центру та учнів шкіл Орджонікідзевського району, займаються пошуковою роботою, відтворюють історичні події Великої Вітчизняної війни та проводять зустрічі з ветеранами (План підготовки, організації та проведення у 2014 році заходів, присвячених Дню Перемоги) та  вшановують пам’ять учням-випускникам нашого Центру, які загинули під час Афганської війни.

Перспективою ми бачимо – залучення учнів до створення сценаріїв виховних годин, мікропроектів, виступів, їх безпосередньої участі у цих заходах. Саме це буде підґрунтям до формування творчої, креативної особистості, яка здатна до мобільності у прийнятті рішень та послідовності щодо їх виконання.