Моніторинг навчальних досягнень учнів

Серед усіх видів моніторингу для управління якістю освіти найважливішим для нашого навчального закладу є моніторинг навчальних досягнень – складова освітнього моніторингу, що забезпечує відстеження стану навчальних досягнень учнів, його прогнозування та вдосконалення.

Одним із об’єктів освітнього моніторингу є рівень і якість знань, сформованість умінь і навичок учнів (рівень навчальних досягнень).

Згідно листа Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області від 31.08.2017 № 01- 308 про вхідне діагностування навчальних досягнень учнів І курсу ПТНЗ Харківської області з предметів загальноосвітньої підготовки у2017/2018 навчальному році було проведено вхідне діагностування з предметів: українська мова і література; алгебра і початки аналізу; геометрія; фізика; хімія. Уперевірних роботах вхідного діагностування рівень навчальних досягнень учнів з усіх предметів загальноосвітньої підготовки становить:Мониторинг

І рівень              63,9%; ІІ рівень           32,8%; ІІІ рівень         2,9%; ІV рівень 0,4%.

У 2016/2017 навчальному році у перевірних роботах вихідного діагностування рівень навчальних досягнень учнів з усіх предметів загальноосвітньої підготовки становить:

І рівень              51,6%; ІІ рівень           39,9%; ІІІ рівень         7,5%; ІV рівень 1,0%.

Завдяки творчій майстерності, різноманітним формам і методам, які використовують викладачі, та застосуванню інформаційних та комунікаційних технологій вдається ліквідувати прогалини в знаннях учнів на момент вступу  за результатами вхідного діагностування та підвищити рівень їхніх навчальних досягнень.