26.11.13 р. проведено анкетування учнів “Моє ставлення до навчання”

«Мудрість розпочинається із здивування» Сократ.

Для визначення ставлення учнів до навчання, учням роздаються бланки з інструкцією, переліком навчальних дисциплін і восьми твердженнями. Навпроти навчального предмета і твердження про нього учень повинен висловити своє ставлення до предмета в балах. Якщо він згідний з твердженням, то ставить 2 бали, якщо він не впевнений – 1 бал, якщо не згідний – це твердження не про нього – 0 балів. На заповнення таблиці відводиться 15 хвилин. Після її заповнення -підраховуються загальні бали по кожному предмету окремо, і в залежності від загального балу визначають тип ставлення до предмета.

з рубрики: НОВИНИ ЦЕНТРУ №1

Comments are closed.