Педагогічний колектив ЦПТО № 1 м. Харкова

Педагогічний колектив ЦПТО № 1 працює творчо, натхненно, постійно шукає інноваційні методи та технології в навчально-виховному процесі.

В нашому навчальному закладі створені та функціонують методичні комісії, які об’єднанні єдиною методичною метою: «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій з урахуванням проектного навчання»

Методична комісія майстрів виробничого навчання професійно-практичної підготовки загальних професій для всіх галузей промисловості, громадського харчування та сфери послуг» працює над темою: «Підвищення професійно-практичної підготовки шляхом використання новітніх прогресивних педагогічних технологій на основі ІКТ та співтворчості педагога і учня». Голова комісії Бучко О.Б. DSCN2029

Методична комісія професійно-практичної підготовки загальних професій електротехнічного виробництва та автомобільного транспорту працює над темою: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес». Голова комісії Назарова Т.С.  301

Методична комісія «Фізичної культури і здоров’я, захисту Вітчизни та охорони праці», голова методичної комісії Петренко Т.О., мета комісії: «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційний просвітних  технологій»

Физ-ра

 Методична комісія «Природничо-математичної підготовки», голова методичної комісії Мещерякова О.І., мета комісії: «Проектна діяльність як формування та розвиток ключових компетентностей учнів у процесі навчання предметів природничо-математичної підготовки».

ПриродМатема

 Методична комісія «Суспільно-гуманітарних наук», голова методичної комісії Зорицький Ю.С., мета комісії: «Упровадження інноваційних технологій в процесі викладання предметів соціально – гуманітарної підготовки».

Суспільно-гуманітарних наук

 Методична комісія класних керівників та майстрів виробничого навчання з питань виховної роботи, голова методичної комісії Саворинський К.Ю., мета комісії: “Виховання учнів з урахуванням особистісно орієнтованого підходу у процесі формування національної свідомості ”.

КласнихКерівн