Засідання педради

В ЦПТО № 1 м. Харкова 5.11.15 р. відбулося засідання педради за темою  «Реалізація принципів розвиваючої функції навчання на уроках та через позаурочну діяльність»

Цій багатогранній темі була присвячена доповідь заступника директора з НМР Заяць А.М. Наступні доповідачі, серед яких викладач української мови та літератури Довгопол Т.Г., викладач біології Єрмакова Н.В., викладач фізики Мещерякова О.І., викладач світової літератури Ворончихіна К.С, майстер виробничого навчання Зінькова О.Ф., ділилися досвідом реалізації принципів розвиваючої функції навчання на своїх уроках, приділяли увагу нестандартним методикам та прийомам, які допомагають учням не тільки засвоювати матеріал, а й вчитися узагальнювати, робити свої власні висновки та спостереження, аналізувати, порівнювати та систематизувати. Педагогічна рада сприяла підвищенню професійної компетентності педагогів та дала змогу обмінятися досвідом.

У своєму заключному слові директор ЦПТО № 1 м. Харкова Шепеленко С.М. нагородила викладачів за сумлінну працю та побажала усім присутнім, щоб галерея їхніх професійних перемог та досягнень постійно поповнювалася новими методами, прийомами, інноваціями, що у свою чергу сприятиме успішній реалізації компетентнісного підходу та модернізації навчально-виховного процесу.

з рубрики: НОВИНИ ЦЕНТРУ №1

Comments are closed.