Закон України “Про освіту”

011

Прозорість та інформаційна відкритість діяльності

ЦПТО № 1 м. Харкова

(Закон України “Про освіту”. Стаття 30)

Статут ЦПТО № 1 м. Харкова  Структура управління ЦПТО № 1 м. Харкова
Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти ЦПТО № 1 м. Харкова Матеріально-технічне забезпечення ЦПТО № 1 м. Харкова (згідно з ліцензійними умовами)
Кадровий склад ЦПТО № 1 м. Харкова згідно з ліцензійними умовами Освітні програми, що реалізуються в ЦПТО № 1 м. Харкова, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідними освітніми програмами
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ЦПТО № 1 м. Харкова Інформація про надходження та використання коштів
Наявність гуртожитку Наявність вакантних посад
Річний звіт про діяльність ЦПТО № 1 м. Харкова Результати моніторингу якості освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Правила прийому до ЦПТО № 1 м. Харкова
Мова освітнього процесу Територія обслуговування, яка закраплена за ЦПТО № 1 м. Харкова